ILE DE FRANCE – LABĀKIE AUGŠANAS RĀDĪTĀJI

Analizējot Latvijas Aitu Audzētāju asociācija un Dainas Kairišas apkopotos datus par jēru nobarošanas rezultātiem “Klimpās”, prieks, ka Ile de France šķirne uzrāda ļoti labus rezultātus, ko, protams, redzam arī pie mums saimniecībā.

Vidējais dzīvmasas pieaugums nobarošanas periodā 480 grami (labākajiem jēriem teju 500 grami) ir labs rādītājs, kas nozīmē, ka ģenētiskais potenciāls dzīvniekiem ir ļoti augsts, ja to pilnvērtīgi izmanto. Bet tā noteikti ir arī iespēja izmantot Ile de France teķus krustošanai ar mātes šķirnēm, lai uzlabotu jēru augšanas rādītājus.

Kā redzam, arī tad, ja piedāvā, ēstgriba Ile de France jēriem ir ievērojami labāka, apēdot teju 2 kg spēkbarību dienā, bet saglabājot arī ļoti labus ekonomiskos rādītājus, patērējot vidēji 4 kg spēkbarības viena dzīvmasas kilograma pieaugumā.

Šobrīd izvēloties vaislas materiālu, tieši strādājam muskuļojuma uzlabošanas un dzīvnieku garuma virzienā. Šogad esam plānojuši iegādāties jaunus vaislas dzīvniekus, kas ir izstāžu čempioni ar vērtējumiem, kā ģenētiskā resursa uzlabotāji.

FOTO: Izmantota Dainas Kairišas prezentācija

Apkopojot 2021.gadā paveikto

Gatavojoties 2022.gada pirmajam jēru laikam, ir īstais brīdis apkopot un izanalizēt paveikto 2021.gadā. Tajā uzsākām apjomīgu ganāmpulka atjaunošanas un ģenētikas uzlabošanas posmu, kas sākās ar atnešanos pirmajai no Francijas atvesto jaunaitu grupai. Šogad plānojam, ka jaunaitu skaits, kas atnesīsies pirmo reizi, būs gandrīz divas reizes lielāks  nekā 2021.gadā.

Vērtējot auglības rādītājus, redzam, ka arī atvestie dzīvnieki uzrāda līdzvērtīgus auglības rādītājus, kas vēlreiz apliecina Ile de France šķirnes kvalitāti – 2021.gadā auglība mūsu ganāmpulkā ir pieaugusi līdz 197%.

Pirmo reizi organizējām arī intensīvāku jaunaitu atnešanos, panākot divas atnešanās vienā gadā, kas deva ļoti labus rezultātus. Divreizējā atnešanās, protams, pazemināja šo dzīvnieku auglības rādītājus līdz 181%, bet, rēķinot gada griezumā, ieguvām 3.63 jērus gadā no vienas aitu mātes.

Jāpiebilst, ka 42% no dzīvniekiem bija jaunaitas, kuras pirmo reizi atnesās februārī un otro – novembrī. Apkopojot jēru skaitu pret aitu māšu skaitu, kuras atnesās, vidējā auglība 2021.gadā bija 248%.

Šādu ātrāku jaunaitu kvalitātes novērtējumu un metodiku aizguvām no Francijas, kur to lieto ļoti daudz. Jāpiebilst, ka to ir iespējams veikt, ja ir sagatavota laba barības bāze un ir iespējams nodrošināt kontrolētu barošanu teju visā periodā. Mēs gan jaunaitas vasaras periodā laidām ganībās, bet nodrošinājām ļoti biežu to mainību un kvalitāti.

Nedaudz ieskatoties arī kontrolnobarošanas stacijas pirmajos datos par 2021.gadā veikto jēru nobarošanu, sasniegtie rezultāti vērtējami kā pietiekoši labi, sasniedzot vidējo pieaugumu 480 grami diennaktī (labākie jēri pārbaudes laikā arī 540 – 550 gramus).

2022.gada plāns noteikti ir strādāt pie jau esošā ģenētiskā materiāla izkopšanas, kā arī turpināt atjaunināt vaislas teķu līnijas ar izstāžu uzvarētājiem un atzītiem ģenēnētisko līniju uzlabotājiem no Francijas.

Šis arī ir īpašs gads, jo Ile de France šķirne svin savu 100 gadu jubileju!!!

ILE DE FRANCE AUDZĒTĀJI DOMĀ PAR IZAUGSMI

Francijā kopumā tiek audzētas apmēram 25 000 Ile de France aitu mātes, no kurām par 18 756 tiek ievākta informācija un veikts ciltsdarbs.

Vidējā auglība populācijā – 1.78

Vidējais svars teķiem, kas dzimuši kā dvīņi, 30 dienās – 11,9 kg

Vidējais pieaugums 30 – 70 dienu periodā teķiem – 372 grami/diennaktī

Ile de France aitas ir ar nesezonālu meklēšanos – Francijā jēri visvairāk dzimst no septembra līdz decembrim.

Auglība ir rādītājs, kas būtiski ietekmē aitkopības ekonomiskos rādītājus. Selekcionāri vairākus gadu desmitus ir strādājuši pie šī rādītāja uzlabošanas, un to ir izdevies ievērojami palielināt un izkopt.

Kā otrs būtisks ekonomiskais aspekts ir dzīvnieku ātraudzība un dzīvmasas pieaugums jēriem. Ile de France ir gaļas šķirnes aitas, kuras lieliski var izmantot krustošanā ar vietējajām šķirnēm, uzlabojot ātraudzības rādītājus.

Ile de France šķirne ir balstīta uz ļoti pilnīgu un prasīgu ģenētisko shēmu, kas pielāgota tirgus un patērētāju prasībām. Šī modeļa ievērošana ļauj vienmērīgi palielināt ģenētisko progresu.

Turklāt Ile de France ir viena no tām šķirnēm, kurā ir vislielākais aitu skaits, kurām tiek veikta snieguma kontrole: 18 756 aitas, par kurām 2019. gadā tika ievākti dati 107 ganāmpulkos.

Veicot aitu ģenētiskās izaugsmes rezultātu vērtēšanu, Ile de France ir vienīgā aitu šķirne, kur izmanto izmanto 3 līmeņu kritērijus:

  • aitu māšu un jēru individuāla kontrole;
  • atlase, pamatojoties uz senču ģenētiskajām īpašībām;
  • pēcnācēju snieguma pārbaude.

Avots: https://oson-gof.com/

ILE DE FRANCE – ĀTRAUDZĪGĀKĀ UN AUGLĪGĀKĀ

Darbs pie šķirnes īpašību izkopšanas un uzlabošanas ir garš un lēns, bet arī interesants process. Svarīgākais uzstādīt mērķus un uz tiem virzīties.

Strādājot kopā ar aitu audzētājiem no Francijas, esam apzinājuši īpašības, ko vēlamies izkopt savos dzīvniekos, lai tie tuvotos tirgus tendencēm un pieprasījumam. Pie šo īpašību izkopšanas strādājam, analizējot lielu apjomu ar datiem, ko paši savācam savā saimniecībā, apmaināmies ar video ar Ile de France audzētājiem, kuriem ir vairāki desmitu gadu pieredze selekcijas darbā.

Analizējot savu paveikto ciltsdarbā 2020.gadā, varējām pamanīt gan pozitīvas iezīmes, gan lietas, pie kā piestrādāt. Viens no lielajiem mērķiem ir sasniegt vidējo auglību vismaz 200%, kā arī uzlabot dzīvnieku muskuļojumu. Skaidrs, ka liela auglība ir izaicinājums noturēt labus saglabāšanas rādītājus, kā arī labi izaudzēt jērus. Prieks, ka 2020.gadā izdevās ievērojami uzlabot saglabāšanas rezultātus līdz 91%, kā arī uzlabot vidējo pieaugumu diennaktī līdz 355 gramiem.

Mēs saimniecībā strādājam ar jaunā tipa Ile de France šķirni, kas ir ne tikai ātraudzīga, bet arī ļoti auglīga – sasniedzot un pat pārsniedzot Latvijā audzētās mātes šķirnes. ( 2019/2020. gadā Latvijas tumšgalves šķirnes vidējā auglība 169%, Vācijas vietējā Merino 159%). Ile de France tiek uzskatīta par tēva šķirni, kurām ierasti raksturīga daudz zemāka auglība – ģenētika ar ko strādājam mūsu saimniecībā ir ļoti auglīga un produktīva.

Ile de France ir šķirne ar milzīgu potenciālu un iespējām, ko noteikti vēl neesam pilnībā izmantojuši arī savā saimniecībā. Bet, analizējot rezultātus un salīdzinot visas Latvijā audzētās gaļas šķirnes, redzam Ile de France šķirnes lielo potenciālu un labus ekonomiskos rādītājus – iegūtais un saglabātais jēru skaits no vienas aitu mātes un to iespējami ātrāka realizācija, ir saimniekošanas ekonomiskais pamats, realizējot jērus gaļas tirgū.

Saimniecībā iekārtotā vide, menedžements, barības kvalitāte un daudzums, protams, daudz ietekmē sasniegtos rezultātus. Arī mūsu sasniegtie rezultāti pirmos saimniekošanas gadus nebija šādi (jo īpaši saglabāšana), tāpēc esam gatavi dalīties ar savu pieredzi.

Mūsuprāt, Ile de France ir labākā šķirne pasaulē, tāpēc ikvienu, kuram interesē šī šķirne, vai kurš vēlas ar to saimniekot, vispirms aicinām ciemos uz saimniecību, lai aprunātos un iepazītos ar dzīvniekiem. Aiz visiem skaitļiem tabulās ir labi dzīvnieki un liels saimnieka darbs.

Tiekamies!

Decembra jēru 30 dienu rezultāti

Pirmā jēru grupa jau lēnā garā tuvojas atšķiršanai no mammām, tāpēc ir īstais brīdis apkopot savāktos datus.

Šajā sezonā plānojam jēriem veikt svēršanu vismaz divas reizes – pirmo 30 dienās un otro 70 dienās. Pirmkārt, to darām, lai analizētu mātes pienīgumu, barošanas kvalitāti un, otrkārt, lai pareizāk iegūtu dzīvmasas pieaugumu tieši jēram, to rēķinot periodā no 30 – 70 dienām.

Pirmo svēršanu veicām teju 150 jēriem.

Vidējā auglība svēršanas grupai 238 %

Vidējais svēršanas vecums 34.5 dienas

Vidējais koriģētais svars 30 dienās 15.12 kg

Atšķirto trīņu, četrīšu un piecīšu grupā jēriem (vidējā auglība 311%), kurus ar piena aizvietotāju barojam līdz tie sasniedz 30 – 40 dienas un tad tie pārtiek no rupjās barības un spēkbarības, vidējais svars 30 dienās – 14.95 kg.

Jēru atšķiršanu no mammām plānojam janvāra beigās, kad lielākā daļa būs sasniegusi 70 dienu vecumu un tad veiksim dzīvnieku pirmo novērtēšanu un muskuļacs mērījumus. Šogad esam nolēmuši pārbaudīt Ile de France šķirnes iespējas un potenciālu iegūstot 3 atnešanās 2 gados.

Ile de France šķirnes nesezonālā meklēšanās

Mūsu pārliecībai, ka Ile de France šķirne ir labākā pasaulē nav tikai emocijas, bet arī pieredzē redzot šķirnes iespējas un potenciālu.

Ja, veidojot aitu saimniecību, kā galveno darbības virzienu esat izvēlējušies gaļas ražošanu, tad jums noteikti aktuālas ir tirgus tendences, produkcijas pieprasījumus un realizācijas cena konkrētā brīdī. 

Ile de France šķirnes nesezonālā meklēšanas ir iespēja saimniecībai ievērojami samazināt riskus un piedāvāt vienādu un kvalitatīvu produkciju brīdī, kad tirgū ir vislielākais pieprasījums un augstākā cena, vai visu gadu piedāvāt augstas kvalitātes un līdzīga vecuma dzīvniekus. 

Kādi ir plusi un mīnusi:

+ iespējams grupēt ganāmpulku un veidot lecināšanas grupas, piemērojoties tirgus pieprasījumam. Pavasaris noteikti ir brīdis, kad tirgū ir jēra gaļas deficīts, kad cena parasti ir visaugstākā;

+ veidojot sistemātisku grupu lecināšanu un rotāciju, iespējams nodrošināt visu aitu atražošanu vismaz vienu reizi gadā. Strādājot intensīvi iespējams 2 gados iegūt 3 jēru metienus;

+ jaunaitas iespējams lecināt jau no 8 mēnešu vecuma un pirmo dzīvnieku atnešanos nodrošināt jau līdz gada vecumam. N.B. Bet to iespējams darīt dzīvnieku nodrošinot sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu. Tik agri lecināšanu nav ieteicams uzsākt ganībās;

+ aitas ar problēmām dzemdībās vai ālavas ir iespējams uzreiz lecināt nākamajā grupā. Nav jāgaida gads līdz nākamai lecināšanas sezonai. Tā rezultātā samazinās saimniecības riski, jo katra aita, kura neatnesās, ir ekonomisks zaudējums;

+ klientiem iespējams piedāvāt 3 – 5 mēn. vecus dzīvniekus visu gadu, nodrošinot vienmērīgu kvalitāti visu gadu, nevis piedāvāt jērus amplitūdā no 3 – 12 mēnešiem;

+ Ile de France šķirnei raksturīgi augsti auglības rādītāji. Mūsu saimniecībā 2019.gadā tie bija 1.94 jēri uz 1 aitu māti. Lecinot dzīvniekus nesezonā, iespējams, aplekšanās procents nedaudz zem 100%, jo vairāk atkarīgs kā esat sagatavojuši dzīvniekus un teķus lecināšanai

Lecinot dzīvniekus nesezonā, iespējams, aplekšanās procents nedaudz zem 100%, jo vairāk atkarīgs kā esat sagatavojuši dzīvniekus un teķus lecināšanai

Dzīvniekiem jānodrošina kvalitatīva rupjā barība un papildbarība. Ja vēlaties 2 gados iegūt 3 jēru metienus, tad šis ir vēl būtiskāk, lai dzīvnieki saglabāto augstus auglības un ātraudzības rādītājus. Kārni un nepaēduši dzīvnieku nenesīs vēlamo atdevi.

Izvērtējot katras saimniecības mērķus, infrastruktūru un iespējas svarīgi ir nodefinēt tirgu, kurā vēlaties strādāt. Dzīvniekus izaudzēt ir tikai pirmais solis, otrais ir tos labi pārdot, lai būtu gandarījums un motivācija strādāt tālāk.

Paveiktais ciltsdarbā 2019.gadā

Tā kā esam šķirnes saimniecība, tad nemitīgi domājam par divām lietām:
1. kā uzlabot savu saimniekošanu, padarot to efektīvāku un efektīgāku,
2. rūpējamies par nepārtrauktu ganāmpulka ģenētisko izaugsmi.

Iepazīstoties ar Dainas Kairišas veikto apkopojumu par paveikto ciltsdarbā 2019.gadā, savā darbā redzam gan pozitīvas iezīmes, gan arī lielas iespējas izaugsmei.

Prieks, ka Ile de France šķirne starp Latvijā audzētajām gaļas šķirnēm uzrāda labākos auglības un pieauguma rādītājus. Nedaudz negatīvāki rādītāji, bet tajā pat laikā iespēja izaugsmei, redzami saglabājamības statistikā. Tur noteikti ir redzamas, kādas mūsu salīdzinoši mazās pieredzes kļūdas, kā arī tehnoloģiju piesaistes iespējas. Mūsu gadījumā, iespējams, pozitīvu grūdienu dotu uzticama jēru skaita skenēšana pirms atnešanās, lai varētu precīzāk nodrošināt barības devas tieši trīņu mammām, kuru mums ir diezgan daudz.

Lai nodrošinātu šķirnes ģenētisko izaugsmi, rūpīgi strādājam pie ganāmpulka sasniegto rādītāju analīzes, dzīvnieku izvērtēšanas un jauna ģenētiskā materiāla iegādes no labākajiem audzētājiem Francijā.

Prieks, ka mūsu vaislas teķu jēri, kuri tika testēti kontrolnobarošanas stacijā “Klimpas”, uzrāda labus rādītājus, sasniedzot masas pieaugumu 450 – 460 grami diennaktī. Labākie jaunie teķīši, kuru masas pieaugumi bija virs 500 gramiem diennaktī un vairāk, protams, palika mūsu saimniecībā, no kuriem daļa jau devusies uz savām jaunajām saimniecībām, bet daļa vēl gaida 8 mēnešu vecumu, lai tiktu novērtēti un varētu doties priecēt, iespējams, arī Jūsu ganāmpulka meitenes.

Esam sagaidījuši papildinājumu ganāmpulkam no Francijas

Esam sagaidījuši ierodamies Latvijā papildinājumu mūsu ganāmpulkam. Pēc garā brauciena no Francijas dienvidiem vaislas teķi un aitiņas jūtas ļoti labi.

IMG_20200628_112052

Šoreiz vaislas teķus atlasījām no mūsu laba drauga Jean-Luc Berger saimniecības, kur dzīvniekus bijām iegādājušies jau iepriekš. Jaunās aitiņas skatīties gan devāmies pie OSON asociācijas prezidenta Jean-Pierre Josselin un ar vietējo ekspertu palīdzību veicām dzīvnieku atlasi.

IMG_20200628_112224

Prieks, ka gadu gaitā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar vadošajiem audzētājiem Francijā, kas dod iespēju tikt pie laba un kvalitatīva vaislas materiāla. Un arī viņi ir novērtējuši mūsu ieguldīto darbu un dzīvnieku kvalitāti.

IMG_20200628_111958

Drīz jaunākais ģenētiskais materiāls no Francijas būs mūsu saimniecībā

Ile de France ir aitu šķirne, kas progresē katru gadu. Tas viennozīmīgi ir audzētāju nopelns, no kuriem vairāki ar šīs šķirnes aitu audzēšanu  nodarbojas jau vismaz 30 gadus, saimniekošanu pārņemot arī paaudzēs. Un, protams, pateicoties milzīgam darbam, kas tiek ieguldīts ģenētikas izpētes un mākslīgās apsēklošanas stacijā.

IMG-20200222-WA0010

Kopā ar titulētiem Ile de France audzētājiem Jean-Luc Berger un Jean Pierre Josselin izvēlamies vaislas jaunaitas, kuras dosies uz Latviju

Apmeklējot lielākos Ile de France izstāžu šovus, tiekoties ar labākajiem audzētājiem, apmeklējot viņu saimniecības un viesojoties ģenētikas izpētes stacijā, ir skaidrs, ka par šo Franču Ferrari rūpējas, izkopj un attīsta. Tāpēc arī mēs devāmies uz Franciju atlasīt jaunāko ģenētisko vaislas materiālu, kas jau pavisam drīz ieradīsies Latvijā. Papildināsim savu ganāmpulku gan ar jaunaitām, gan vaislas teķiem.

Prieks, ka esam iemantojuši cieņu un novērtējumu Ile de France asociācijā Francijā un saņemam milzīgu palīdzību un atbalstu no viņu puses turpmāk darboties un attīstīties.

Kā saka mūsu labs draugs un OSON asociācijas viceprezidents – ir jānotic pašiem sev!

Uzvaretaji

Izaicinājumiem bagātais 2019.gads

Decembris ir īstais brīdis, lai izanalizētu un apkopotu paveikto. 2019.gads noteikti ir bijis viens no sarežģītākajiem un izaicinājumiem bagātākajiem gadiem mūsu saimniecības pastāvēšanas vēsturē.

Dažas lietas, ko vēlētos atcerēties un paņemt līdzi no 2019.gada:

🐑Šogad tika apstiprināta Ile de France šķirnes programma un kļuvām par pirmo šķirnes saimniecību Latvijā, kas noteikti deva papildu novērtējumu un uzticēšanos mūsu starptautiskajiem partneriem. Tā kā esam uzstādījuši augstu latiņu šķirnes prasībās, tas liek arī rūpīgi pie tā strādāt un izkopt šķirnes kvalitāti un domāt par arvien progresīvāka un vēl labāka vaislas materiāla iegādi, lai spētu attīstīt Ile de France ģenētisko potenciālu.

jaunaitas05.jpg

🐑Ile de France asociācijas Francijā novērtējums un uzaicinājums piedalīties vienā no lielākajām lauksaimniecības izstādēm Francijā, kurā par 2019.gada šķirni tika izvēlēta tieši Ile de France. Tā bija lieliska iespēja iepazīties un uzturēt kontaktus ar labākajiem audzētājiem Francijā, kā arī redzēt, kā zinātniski tiek selekcionēta un attīstīta Ile de France šķirne.

whatsapp-image-2019-12-26-at-10.22.38.jpeg

🐑Saimniecībām, kas nodarbojas ar vaislas materiāla audzēšanu un realizāciju, nav noslēpums, ka 2019.gads bijis viens smagākajiem pēdējos gados ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tāpēc tas no mums prasīja vislielākās rūpes un enerģiju. Prieks, ka gada pēdējos mēnešos ieguldītais darbs nesa augļus un izdevās realizēt lietas, kurām daudzi neticēja.
Pateicoties valsts institūciju, veterināro speciālistu, partneru no Krievijas kopīgi ieguldītajam darbam, kamēr Latvijā lielākā daļa svinēja Ziemassvētkus, mūsu Ile de France aitas un teķi mēroja savu ceļu uz Sanktpēterburgu. Viss process bija ilgstošs, saspringts, riskants, bet visām pusēm kopā veiksmīgi sadarbojoties, izdevās tas, no kā daudzi sākumā atrunāja. Aitiņas ir veiksmīgi iejutušās savās jaunajās mājās Krievijā.

🎊 Veiksmi visiem 2020.gadā! 🎊